Knee cadaveric worskhop

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
101 Days 05 Hours 37 Minutes 09 Seconds

Scientific Committee

President

Tzaveas Alexandros

Members

Board Directors of EAE
Chantes Michail
Ververidis Athanasios
Piskopakis Nikolaos
Periklis Papadopoulos
Nikolaou Pantelis
Georgoulis Anastasios
Papageorgiou Christos
Paraskevas Georgios
Gliatis Ioannis
Mastrokalos Dimitrios
Papastergiou Stergios
Papadopoulos Periklis
Troupis Theodoros
Tzourmpakis Matthaios
Posantzis Markos