logo new gr

Πώς να γίνετε μέλος

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν επιστημονική, κλινική ή ερευνητική συμβολή στο αντικείμενο της αρθροσκόπησης, της χειρουργικής γόνατος και των αθλητικών κακώσεων με δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε γνωστά κέντρα που απασχολούνται με το αντικείμενο της Αρθροσκόπησης, της Χειρουργικής Γόνατος και των Αθλητικών Κακώσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία της Εταιρείας την οποία συνυπογράφουν ΔΥΟ τακτικά μέλη της Εταιρείας, καθώς επίσης και βιογραφικό σημείωμα τουλάχιστον ένα μήνα προ της Γενικής Συνέλευσης.

Η κρίση του υποψηφίου μέλους γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή άλλη Επιτροπή Κρίσεως που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων τακτικών μελών.

Αίτηση Νέου Μέλους

pdf logo

Τα Μέλη της ΕΑΕ διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα, Αντεπιστέλλοντα, Επίτιμα, Ομότιμα και Επικουρικά.

α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Εκλέγονται ειδικευμένοι Χειρουργοί Ορθοπαιδικοί, που ασχολούνται με το αντικείμενο της αρθροσκόπησης, της χειρουργικής γόνατος και των αθλητικών κακώσεων, καθώς και έκτακτα μέλη μετά την παρέλευση τριετίας από την εκλογή τους και αφού στο μεταξύ έχουν αποκτήσει την ειδικότητα του Χειρουργού Ορθοπαιδικού τουλάχιστον από έτους και τα οποία έχουν επιδείξει δραστηριότητα στις εκδηλώσεις της Εταιρίας και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τρία συνέδριά της.
Οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν τακτικά μέλη υποβάλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία της εταιρείας και η επιτροπή κρίσεως υποψηφιοτήτων προτείνει στην γενική συνέλευση τα προς ψήφιση μέλη.
Τα ιδρυτικά μέλη αυτοδικαίως γίνονται τακτικά μέλη της εταιρείας.

β) ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ: Εκλέγονται ιατροί που ειδικεύονται στα παραπάνω αντικείμενα τουλάχιστον για τρία χρόνια και έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση στην Αρθροσκόπηση, την Χειρουργική Γόνατος και των Αθλητικών Κακώσεων.

γ) ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Εκλέγονται επιστήμονες ή ερευνητές άλλων ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ενδιαφέρονται για την προαγωγή και ανάπτυξη του αντικειμένου της Αρθροσκόπησης, της Χειρουργικής Γόνατος και των Αθλητικών Κακώσεων.

δ) ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ: Εκλέγονται διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Αρθροσκόπησης, της Χειρουργικής Γόνατος και των Αθλητικών Κακώσεων και οι οποίοι έχουν διακριθεί για την γενικότερη συμβολή τους στους σκοπούς της Εταιρείας.

ε) ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ: Γίνονται, εάν το επιθυμούν, τα τακτικά μέλη της Εταιρείας που έπαψαν να ασκούν το επάγγελμα.

στ) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ: Εκλέγονται και μη ιατροί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι συμβάλουν στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.

Δεν δύναται να είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων οποιοσδήποτε:

1) Στερήθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου το δικαίωμα της ελεύθερης ίδρυσης ένωσης προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

2) Στερήθηκε τα πολιτικά και αστικά δικαιώματά του σαν συνέπεια καταδίκης του και

3) Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.

Τα Επικουρικά, Έκτακτα, Αντεπιστέλλοντα και Τακτικά Μέλη έχουν υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους.

Όλα τα Μέλη παίρνουν μέρος σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και ενισχύουν κάθε προσπάθεια που θα έχει ως αντικείμενο την πραγματοποίηση των στόχων της Εταιρείας.

Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους στην Εταιρεία μέχρι την Γενική Συνέλευση.

Τα Επικουρικά, Έκτακτα και Αντεπιστέλλοντα Μέλη μετέχουν μόνο στις Επιστημονικές Εκδηλώσεις της Εταιρείας. Αν το Δ.Σ. ή η Γενική Συνέλευση κρίνουν σκόπιμη την παρουσία τους σε μέρος ή ολόκληρη την Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος σ’ αυτήν, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν.

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής των Τακτικών, Αντεπιστελλόντων, Εκτάκτων και Επικουρικών Μελών καθορίζεται από το Δ.Σ.

Τα Επικουρικά, Έκτακτα, Αντεπιστέλλοντα και Τακτικά Μέλη καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής που καθορίζεται από το Δ.Σ.

Το ύψος της συμμετοχής ιατρών που δεν είναι Μέλη της Εταιρείας στα Συνέδρια ή άλλες Επιστημονικές Εκδηλώσεις καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν ένα Μέλος δεν πληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του στην Εταιρεία για τρία συνεχή χρόνια, μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Δ.Σ που πρέπει πρώτα να του στείλει ένα συστημένο γράμμα και να περιμένει την απάντηση του μέσα σε ένα μήνα. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. γράφεται στα πρακτικά και ανακοινώνεται στην Γενική Συνέλευση χωρίς να χρειάζεται την έγκρισή της.

Παύει κάποιος να είναι Μέλος της Εταιρείας, αν υποβάλλει γραπτή παραίτηση. Κάθε μέλος πρέπει να συμμετέχει σε 2 από 3 συνεχόμενα συνέδρια.