Υποτροφίες – Βραβεία ΕΑΕ

Ιδιαίτερης σημασίας δραστηριότητα της ΕΑΕ είναι η οργάνωση και η χορήγηση υποτροφιών, κυρίως για νέους ειδικευμένους Ορθοπαιδικούς. Η ΕΑΕ χορηγεί πάνω από 20 χρόνια την υποτροφία Γεώργιος Νούλης με την οποία παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης για 1 έτος στην Κλινική ATOS της Χαϊδελβέργης.

Eκπαιδευτικές υποτροφίες έχουν χορηγηθεί ή συνεχίζουν να χορηγούνται από την Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του Ευαγγελισμού, την Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική του Υγεία, την Κλινική Αθλητικών Κακώσεων του Νοσοκομείου ΚΑΤ, την Κλινική Αθλητικών Κακώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών κλπ. Οι υπότροφοι εκπαιδεύονται στην αρθροσκοπική χειρουργική από έγκριτα μέλη της ΕΑΕ και έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις ικανότητές του σε διάφορα πεδία της αρθροσκοπικής χειρουργικής.

Η ΕΑΕ έχει, τέλος, καθιερώσει τον θεσμό της ταξιδιωτικής υποτροφίας σύμφωνα με τα πρότυπα των μεγαλύτερων επιστημονικών εταιρειών. Η ταξιδιωτική υποτροφία περιλαμβάνει την υποτροφία Βορείου Ελλάδας τον Νοέμβριο κάθε δεύτερου έτους και την υποτροφία Νοτίου Ελλάδας τον Μάρτιο κάθε δεύτερου έτους. Στην υποτροφία αυτή, 3-5 μέλη της ΕΑΕ έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε 5 κέντρα της Βόρειας ή Νότιας Ελλάδας και να ενημερωθούν, να συγκρίνουν και τελικά να σχηματίσουν άποψη σχετικά με την πραγματοποίηση της αρθροσκοπικής χειρουργικής στην Ελλάδα.

  • ·      Υποτροφία Γ. Νούλης
  • ·      Ταξιδιωτική Υποτροφία Βορείου & Νοτίου Ελλάδας
  • ·      Βράβευση Εργασιών Συνεδρίου
  • ·      Υποτροφίες Άλλων Κέντρων