Διοικητικό Συμβούλιο ΕΑΕ 2018-2020

Κατόπιν των Αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Απριλίου 2016 στη Λάρισα εξελέγη το Νέο Δ.Σ της Ε.Α.Ε το οποίο απαρτίζεται από :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρήστος Γιαννακόπουλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ Περικλής Παπαδόπουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α' Μιχαήλ Ιωσηφίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ B' Βασίλειος Χουλιάρας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χρήστος Σινωπίδης
ΤΑΜΙΑΣ  Παναγιώτης Κουλουμέντας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ Ευάγγελος Πανταζής
ΜΕΛΗ Σπυρίδων Πλέσσας, Γεώργιος Σκάρπας